ŠTO RADIMO

BI-LANX

Knjigovodstveni servis BI-LANX obavlja sve vrste knjigovodstvenih usluga kao i poreznog i poslovnog savjetovanja za obrte, samostalne djelatnosti te mikro i mala poduzeća.

 

DOBRODOŠLI

BI-LANX

obrt za knjigovodstvene usluge
vl. Suzana Šikić, mag.oec.

Email info@bilanx.hr

tel: 092/380-7977

Vilka Novaka 48c

42000 VARAŽDIN

BI-LANX usluge

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZEĆA

Pružamo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima financijskog izvještavanja te poreznim propisima:

 • vođenje financijskog knjigovodstva – dnevnika i glavne knjige
 • analitičko knjigovodstvo i pomoćne knjige – dugotrajna imovina s obračunom amortizacije, salda-konti kupaca i dobavljača, blagajne, knjige putnih naloga i ostalog prema Vašim potrebama
 • knjiženje ulaznih i izlaznih računa
 • obračun PDV-a
 • platni promet
 • fakturiranje
 • popunjavanje izvještaja za potrebe banaka i državnih institucija
 • izrada završnog računa – prijava poreza na dobit, GFI – Godišnji financijski izvještaj
 • vođenje evidencija – nematerijalnih i materijalnih ulaganja, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
RAČUNOVODSTVO ZA OBRTE, PAUŠALNE OBRTE I SLOBODNA ZANIMANJA

Pružamo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima financijskog izvještavanja te poreznim propisima:

 • knjiga primitaka i izdataka
 • knjiženje ulaznih i izlaznih računa
 • vođenje evidencije o potraživanjima i obvezama
 • knjiga prometa
 • prijava poreza na dohodak
 • popis dugotrajne imovine
OBRAČUN PLAĆA
 • Usluge obračuna plaća obavljamo u skladu s propisima o porezu na dohodak, Zakonom o radu i drugim propisima koji uređuju područje plaća i ostalih primanja
 • Obračun plaća, dodataka na plaću i ostalih primanja
 • Izrada isplatnih lista i naloga za plaćanje za doprinose, poreze i neto plaće radnika
 • Obračun, popunjavanje i dostava JOPPD obrazaca za Poreznu upravu
 • Obračun dnevnica i ostalih materijalnih primanja radnika
 • Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima student-servisa
 • Isplata plaća putem Internet bankarstva
SAVJETOVANJE I IZVJEŠTAVANJE

 • Kako bi Vam olakšali poslovanje i pružili financijsku i zakonsku sigurnost, ulažemo mnogo napora u stalnu edukaciju kako bi bili u toku s novim izmjenama zakona i zakonskih propisa i kako bi Vas u svakom trenutku mogli adekvatno savjetovati o bilo kojem segmentu Vašeg poslovanja

 • Računovodstveno savjetovanje

 • Savjetovanje vezano za tumačenje poreznih propisa

 • Porezno planiranje i davanje uputa za optimalna rješenja

 • Pravno savjetovanje

 • Izrada izvještaja za potrebe menadžmenta

 • Pomoć u izradi poslovnih planova

 • Pomoć u izradi odluka vezanih uz porezne propise

 • Savjetovanje o osnivanju društva 

Pitate se

Zašto BI-LANX?

INDIVIDUALAN PRISTUP

Naša misija je izgradnja dugoročnih odnosa sa svojim klijentima pružanjem kvalitetne i cjelovite usluge. Svakom korisniku pristupamo s jednakom pažnjom.
Kako bi Vam omogućili nesmetano i bezbrižno poslovanje, redovno i ažurno pratimo novosti i promjene zakonske regulative vezane upravo za Vašu djelatnost. 

BRZINA I UČINKOVITOST

Na svaki Vaš upit odgovaramo iznimno brzo, a svoje usluge obavljamo ažurno i u rokovima određenim zakonom.
U obavljanju poslova koristimonajnovije tehnologije koje omogućavaju brzo i efikasno rješenje svih Vaših zahtjeva.

POUZDANOST I SIGURNOST

Naše višegodišnje iskustvo i briga oko praćenja promjena zakonskih propisa garancija je da Vaše poslovne knjige vodimo na pouzdan i siguran način te pružamo kvalitetnu i pravovremenu podršku i time gradimo uspješno poslovanje prožeto uzajamnim povjerenjem.

BI-LANX

info@bilanx.hr

092/380-7977

Vilka Novaka 48c, 42000 Varaždin

Otvoreno radnim danom od 8-15h

Hosting i izrada ORBIS