1. Osnovni osobni odbitak povećava se s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn.
 2. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak porezno se rasterećuje rad mladih osoba i to na način:
 • za 100% za mlade osobe do 25 godina života,
 • za 50% za mlade osobe od 26 do 30 godina života.
 1. Omogućuje se poslodavcima da zaposlenicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do utvrđene svote na temelju vjerodostojne dokumentacije.
 2. Proširuju se primici koji ne ulaze u cenzus od 15.000,00 kn (za priznavanje uvećanog osobnog odbitka za uzdržavane članove) – naknade učenicima za vrijeme praktičnog rada neće ulaziti u primitke koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na uvećani osobni odbitak za uzdržavane članove.
 3. Uvodi se novi prag za stope poreza na dobit:
 • za stopu od 12% – porez na dobit po stopi od 12% plaćat će porezni obveznici koji ostvare prihod do 7,5 mil kn (umjesto dosadašnjih 3 mil kn)
 • za stopu od 18% – porez na dobit po stopi od 18% plaćat će porezni obveznici koji ostvare prihod iznad 7,5 mil kn (umjesto iznad 3 mil kn)
  Navedene izmjene NE odnose se na prijavu poreza na dobit za 2019.g., ali poduzetnici koji u 2019.g. iskažu obvezu poreza na dobit i ostvare prihod do 7,5 mil kn, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobit za 2020.g. primijeniti stopu od 12%.
 1. Obrtnik koji je obveznik poreza na dohodak postaje obveznikom poreza na dobit po “sili zakona” ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7,5 mil kn.
 2. Mijenja se porezna stopa PDV-a na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima s 25% na 13%.
 3. Ako porezni obveznik ne podnese Prijavu poreza na dobit u roku utvrđenom Zakonom, obvezu poreza na dobit utvrdit će Porezna uprava procjenom, uzimajući u obzir dostupne podatke iz prethodnih poreznih razdoblja.
 4. Mijenja se Zakon o posebnom porezu na motorna vozila – uvodi se oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji koji stječu rabljeno motorno vozilo na temelju ugovora o darovanju, uz uvjet da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja.

OČEKIVANE IZMJENE

Prema prijedlogu izmjena Zakona o fiskalizaciji, od 1. travnja 2020. godine uvela bi se obveza fiskalizacije računa za prateće dokumente koji se izdaju prije samog izdavanja fiskaliziranog računa (računa na kojima je dosad bila obveza navođenja napomene “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”).

Od 1. siječnja 2021. godine uveo bi se QR kod kao obvezatni element svakog računa.