Prema prijedlogu izmjena Zakona o fiskalizaciji, od 1. travnja 2020. godine uvela bi se obveza fiskalizacije računa za prateće dokumente koji se izdaju prije samog izdavanja fiskaliziranog računa (računa na kojima je dosad bila obveza navođenja napomene “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”).

Od 1. siječnja 2021. godine uveo bi se QR kod kao obvezatni element svakog računa.