Osnovni osobni odbitak povećava se s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn.

 Izmjenama Zakona o porezu nadohodak porezno se rasterećuje rad mladih osoba i to na način:

– za 100% za mlade osobe do 25 godina života

– za 50% za mlade osobe od 26 do 30 godina života

Omogućuje se poslodavcima da zaposlenicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do utvrđene svote na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Proširuju se primici koji ne ulaze u cenzus od 15.000,00 kn (za priznavanje uvećanog osobnog odbitka za uzdržavane članove) – naknade učenicima za vrijeme praktičnog rada neće ulaziti u primitke koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na uvećani osobni odbitak za uzdržavane članove.

Uvodi se novi prag za stope poreza na dobit:
– za stopu od 12% – porez na dobit po stopi od 12% plaćat će porezni obveznici koji ostvare prihod do 7,5 mil kn (umjesto dosadašnjih 3 mil kn)
– za stopu od 18% – porez na dobit po stopi od 18% plaćat će porezni obveznici koji ostvare prihod iznad 7,5 mil kn (umjesto iznad 3 mil kn)
Navedene izmjene NE odnose se na prijavu poreza na dobit za 2019.g., ali poduzetnici koji u 2019.g. iskažu obvezu poreza na dobit i ostvare prihod do 7,5 mil kn, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobit za 2020.g. primijeniti stopu od 12%.