Manja davanja

 Osnovni osobni odbitak povećava se s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn.  Izmjenama Zakona o porezu nadohodak porezno se rasterećuje rad mladih osoba i to na način: – za 100% za mlade osobe do 25 godina života – za 50% za mlade osobe od 26 do 30 godina života...